Parteneri

FINANȚATOR

Tineret în Acţiune(Youth in Action) este programul Uniunii Europene  care susţine activităţile de învăţare nonformală pentru tineri, finanţând proiecte prin fonduri de la Comisia Europeană. Programul vizează promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi toleranţă, sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări, promovarea cooperării europene şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a activităţii de tineret.

 Iniţiativele sprijinite de “Tineret în Acţiune” determină un număr considerabil de tineri să devină activi în viaţa lor de zi cu zi şi să vorbească despre nevoile şi interesele lor la nivel local, dar de asemenea pe teme de interes european. Ideea din spatele acestei acţiuni este ca tinerii să îşi dezvolte creativitatea, încercând idei noi prin iniţiative în diferite domenii ale vieţii precum artă şi cultură, incluziune socială, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice, participarea tinerilor în viaţa comunităţii, conştientizare europeană, dezvoltare rurală, politici de tineret, sănătate, conştientizare asupra consumului de droguri, timp liber, anti rasism/xenofobie, şanse egale, sport, media şi comunicaţii şi mult altele.

Proiectele pot fi propuse pentru finanţare de organizaţii neguvernamentale, instituţii publice implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii, şcoli speciale pentru tineri cu dizabilităţi şi grupuri informale de tineri. Includerea tinerilor cu oportunităţi reduse, în şi prin activităţi specifice de tineret, este un lucru încurajat prin toate acţiunile şi măsurile de suport ale programului “Tineret în Acţiune”. Tinerii cu oportunităţi reduse sunt încurajaţi şi sprijiniţi să deruleze proiecte gândite de ei, care să reflecte nevoile lor şi ale comunităţilor din care fac parte.


SPONSOR

TenarisSilcotub este cel mai important producator român de țevi din oțel fără sudură de diametre mici utilizate în diverse aplicații din industria mecanică, auto-moto, a petrolului și a gazelor naturale, industria chimică și petrochimică, industria energetică. Compania deține în România unități de producție în Zalău (fabrica de țevi și componente tubulare), Călărași (oțelărie), Câmpina (fabrica de prăjini de pompare), un centru de servicii în Ploiești și birouri comerciale în București. Programele de responsabilitate socială ale companiei urmăresc dezvoltarea durabilă a comunităților în care își desfășoară activitatea, fiind direcționate spre educație, sănătate, cultură și artă, mediu și asistență socială.